Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Exponenciální rovnice

Středoškoláci.com | Portál pro pedagogy a studenty SŠ


Prezentace je zaměřena na řešení exponenciálních rovnic. Je vhodná pro přímou výuku i k samostudiu. K prezentaci jsou přidány i pracovní listy.

Očekávaný výstup: provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy

Exponenciální rovnice – pracovní list.doc
Exponenciální rovnice – prezentace.ppt

KOČOVÁ, Kamila. Exponenciální rovnice. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 10. 2010, [cit. 2012-11-02]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/exponencialni-rovnice-4.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

 • 20 Exponenciální rovniceExponenciální funkce
  Prezentace je zaměřena na graf exponenciální funkce, je vhodná k přímé výuce i k samostudiu. Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti Exponenciální funkce.ppt K...
 • 3 Exponenciální rovniceGrafické sčítání a odčítání komplexních čísel
  Prezentace je zaměřena na grafické sčítání a odčítání komplexních čísel. Je doplněna úlohami na procvičení. Očekávaný výstup: geometricky interpretuje číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuje řešení rovnic, nerovnic a jejich s...
 • 20 Exponenciální rovniceKomplexní čísla sdružená
  Prezentace je zaměřena na výklad o komplexních číslech. Je vhodná pro přímou výuku i k samostudiu. Je možné ji promítat na bílou nebo interaktivní tabuli. Očekávaný výstup: provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy K...
 • 13 Exponenciální rovniceMocninné funkce a jejich grafy
  Pracovní listy na procvičování učiva i ověřování znalostí o mocninných funkcí. Žáci přiřazují k funkcím, které jsou určeny rovnicemi, jejich graf. Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a u...
 • 26 Exponenciální rovnicePravdomluvní a lháři
  Materiál obsahuje zadání a řešení tří logických úloh. Je vhodný jako doplněk výuky matematické logiky. Očekávaný výstup: zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému Pravdomluvní a lháři – pl.doc Pravdomluvní a lháři – řešení....

Přihlášení

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata