Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Lineární funkce s absolutní hodnotou

Středoškoláci.com | Portál pro pedagogy a studenty SŠ


Graf lineární funkce s absolutní hodnotou tvaru y = |x|+b, y = |x + b|. Pro jednoduchost zvolen koeficient a = 1. Na příkladech lze vysvětlit pojem „nulový bod“ a ukázat, jak se mění graf v závislosti na koeficientu b. Doplněno pracovním listem.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti

Lineární fce s absolutní hodnotou – pl.doc
Lineární fce s absolutní hodnotou – graf.xls

UNGERMANNOVÁ, Jitka. Lineární funkce s absolutní hodnotou. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 09. 07. 2009, [cit. 2012-10-29]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/linearni-funkce-s-absolutni-hodnotou.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Exponenciální funkceExponenciální funkce Pracovní list, v němž si žák odvodí graf a vlastnosti exponenciální funkce. Tyto vlastnosti pak využívá při odvozování grafů exponenciálních funkcí s absolutní hodnotou, porovnávání […]
  • Definiční obor funkceDefiniční obor funkce Prezentace s výkladem, prezentace s procvičením a pracovní list, do kterého žáci sami zakreslují graf funkce. Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým […]
  • Průsečík grafů exponenciálních funkcíPrůsečík grafů exponenciálních funkcí Tento materiál umožňuje uživateli volit vlastní tempo při řešení úlohy, aniž by byly viditelné další kroky. Před zobrazením dalšího kroku řešení je uživateli nabídnuta nápověda, která se […]
  • Mocninné funkce a jejich grafyMocninné funkce a jejich grafy Pracovní listy na procvičování učiva i ověřování znalostí o mocninných funkcí. Žáci přiřazují k funkcím, které jsou určeny rovnicemi, jejich graf. Očekávaný výstup: načrtne grafy […]
  • Soustava rovnic v pohybu řešená různými metodamiSoustava rovnic v pohybu řešená různými metodami Soubor slouží jako názorná pomůcka pro vysvětlení souvislostí mezi různými metodami řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Může fungovat také jako databáze úloh s […]
  • Pohybová úloha řešená s využitím počítačePohybová úloha řešená s využitím počítače Řešení úlohy je zaznamenáno ve formě dialogu matematika a počítače. Ukazuje,jak lze efektivně využít program GeoGebra. Očekávaný výstup: modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých […]

Napsat komentář

Přihlášení

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku