Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Středoškoláci.com

Metody psychologie

Publikoval(a):

Přehled základních metod psychologie. Jsou zde popsány jak metody psychologického výzkumu, tak i psychologické diagnostické metody.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Křižáci v Cařihradu (1. KV)

Publikoval(a):

Na základě textu a samostatné práce se žáci seznámí s kulturními a sociálními rozdíly dvou křesťanských oblastí a proniknou tak do složitosti politických vztahů raného středověku.

Očekávaný výstup: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti 5. – 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
Celý článek »


Islám

Publikoval(a):

Prezentace je určena pro podporu výuky o náboženských skupinách. Průřezová témata: Multikulturní výchova – Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka.

Očekávaný výstup: Základní problémy sociokulturních rozdílů
Celý článek »


Velkoměsta

Publikoval(a):

Pracovní list přináší řadu informací a srovnání šesti velkoměst – New York, Londýn, Berlín, Šanghaj, Johannesburg, Mexiko City. Z těchto informací pak vychází několik úkolů. Vyučující si samozřejmě může připravit řadu vlastních úloh.

Očekávaný výstup: identifikuje obecné základní geografické znaky a funkce sídel a aktuální tendence ve vývoji osídlení
Celý článek »


Petr Šabach: Jak potopit Austrálii

Publikoval(a):

Povídku Petra Šabacha Jak potopit Austrálii ze stejnojmenné knihy čte Jiří Lábus. Jde o příběh ze školního prostředí, v závěru si můžeme všimnout zajímavých změn v časoprostoru.
Ukázku z CD „Příběhy Petra Šabacha“ publikujeme s laskavým svolením společnosti Radioservis a.s. Slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Celé CD si můžete zakoupit prostřednictvím internetového obchodu http://www.radioservis-as.cz/katalog, nebo v reprezentační prodejně Českého rozhlasu a České televize (Vinohradská 12, Praha 2).

Očekávaný výstup: rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře
Celý článek »


První republika ve volbách

Publikoval(a):

Srovnání volebních výsledků v ČSR v letech 1925 a 1935.

Očekávaný výstup: vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových i levicových protidemokratických sil
Celý článek »


lidská práva – doplňovačka

Publikoval(a):

pracovní list na téma lidská práva

Očekávaný výstup: popíše mechanismy a prostředky postupného sjednocování Evropy na demokratických principech, vysvětlí lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí; zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování
Celý článek »


Klenby katedrál

Publikoval(a):

Prezentace byla připravena pro studenty humanitního gymnázia. S využitím notebooku a dataprojektoru byla součástí externí výuky v Anežském klášteře v prostorách kostela sv. Františka (společně s výukou historie a stavebních slohů) a v triforiu nad kaplí sv. Václava v lodi Svatovítské katedrály (tedy „mezi pomůckami“).

Očekávaný výstup: rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení fyzikálních problémů a úloh
Celý článek »


Tvorba papírového modelu budovy

Publikoval(a):

Příprava vystřihovánky: od fotografie po papírový model. Komplexnější aplikace počítačové grafiky (digitální fotografie, vektorová kresba, 3D model).

Očekávaný výstup: zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Celý článek »


Nová doba a ekonomika

Publikoval(a):

Výkladová prezentace na téma merkantilismus a kapitalismus. Doporučuji doplnit pracovním listem Modernizace společnosti – ekonomika.

Očekávaný výstup: charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, sociální a politické důsledky; rozpozná její ekologická rizika; určí základní příčiny asymetrického vývoje Evropy a světa v důsledku rozdílného tempa modernizace
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku