Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Informatika a komunikační technologie


Tvorba papírového modelu budovy

Publikoval(a):

Příprava vystřihovánky: od fotografie po papírový model. Komplexnější aplikace počítačové grafiky (digitální fotografie, vektorová kresba, 3D model).

Očekávaný výstup: zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Celý článek »


Šifrování s Oscarem Wildem

Publikoval(a):

Pracovní list zaměřený na vyhledávání a zpracování informací. V listu jsou zašifrované tři známé citáty Oscara Wilda, každý jiným typem šifry (Césarova šifra, Vigenérova šifra, Cardanova šifra). Zašifrované citáty jsou v angličtině. Žáci mají za úkol vyhledat informace o tom, jak daná šifra funguje, citáty dešifrovat a nakonec je přeložit do češtiny buďto z hlavy, nebo pomocí on-line slovníků.

Očekávaný výstup: využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
Celý článek »


Riskuj – Internet

Publikoval(a):

Při didaktické hře Riskuj – Internet žáci uplatňují své nově nabyté znalosti a obecné vědomosti o celosvětové síti.

Očekávaný výstup: využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
Celý článek »


Riskuj – hardware

Publikoval(a):

Při didaktické hře Riskuj – hardware žáci uplatňují své nově nabyté znalosti a obecné vědomosti o počítačích.

Očekávaný výstup: využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh
Celý článek »


Styly v textových dokumentech

Publikoval(a):

Prezentace seznámí s pojmem styl, s výhodami stylů, jejich definicí a použitím v textových dokumentech. Součástí je video zobrazující vytvoření nového stylu ve Wordu verze 2010. Samotné video je uloženo v běžných ZIP archivech, obsahující vždy 3 soubory – HTM (otevře se v prohlížeči IE, Opera, FireFox), SWF (tam je uloženo vlastní video) a JS (javascript). Neměňte, prosím, názvy souborů, jinak je HTM stránka nenačte.

Očekávaný výstup: zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Celý článek »


Základní pojmy z počítačové grafiky

Publikoval(a):

Prezentace přibližuje základní pojmy z oblasti počítačové grafiky

Očekávaný výstup: využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh
Celý článek »


PIXLR – maska vrstvy

Publikoval(a):

Práce s online grafickým editorem PIXLR. Popsána práce maskou vrstvy – je zde uvedeno srovnání s vyspělými offline editory (Photoshop, GIMP), na několika příkladech je vidět použití masky. Materiál předpokládá souběžnou práci učitele s programem. V prezentaci jsou dvě videoukázky, které lze využít i samostatně v materiálech učitelů.

Očekávaný výstup: zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Celý článek »


PIXLR – transformace, Picasa

Publikoval(a):

Materiál se zabývá možností spolupráce Cloud online galerie GOOGLE Picasa a online grafického editoru PIXLR. Přidána je ukázka možností transformace snímku – otáčení (srovnání horizontu), deformace. Předpokládá se souběžná práce s programem a aktivní zapojení žáků. Prezentace je doplněna krátkou videoukázkou, kterou mohou učitelé použít i ve svých materiálech.

Očekávaný výstup: zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Celý článek »


Microsoft Office PowerPoint & OpenOffice.org Impress

Publikoval(a):

Prezentace seznámí studenty se základní úlohou prezentačních nástrojů a srovná několik těchto programů (2). Na konci prezentace je návrh na společnou diskusi ve třídě. Své znalosti načerpané z prezentace si studenti mohou ověřit v přiloženém testu (s řešením).

Očekávaný výstup: zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Celý článek »


Operační systém

Publikoval(a):

Prezentace seznámí žáky se základními informacemi o operačních systémech a srovná jejich funkce. Přiložený test vyzkouší načerpané znalosti.

Očekávaný výstup: ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku