Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Jazyk a jazyková komunikace


František Nepil

Publikoval(a):

Ranní fejeton Františka Nepila pro dobré a ještě lepší jitro (čtený jím samým). V krátkém textu o ničení knih se autor pomocí historických fakt i osobních vzpomínek dobírá poznání, vyřčenému s pro něj charakteristickou lehkostí.
Ukázku z CD „František Nepil – Dobrá a ještě lepší jitra“ publikujeme s laskavým svolením společnosti Radioservis a.s. Slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Celé CD si můžete zakoupit prostřednictvím internetového obchodu http://www.radioservis-as.cz/katalog, nebo v reprezentační prodejně Českého rozhlasu a České televize (Vinohradská 12, Praha 2).

Očekávaný výstup: rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým
Celý článek »


Petr Šabach: Jak potopit Austrálii

Publikoval(a):

Povídku Petra Šabacha Jak potopit Austrálii ze stejnojmenné knihy čte Jiří Lábus. Jde o příběh ze školního prostředí, v závěru si můžeme všimnout zajímavých změn v časoprostoru.
Ukázku z CD „Příběhy Petra Šabacha“ publikujeme s laskavým svolením společnosti Radioservis a.s. Slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Celé CD si můžete zakoupit prostřednictvím internetového obchodu http://www.radioservis-as.cz/katalog, nebo v reprezentační prodejně Českého rozhlasu a České televize (Vinohradská 12, Praha 2).

Očekávaný výstup: rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře
Celý článek »


Canada – Presentation

Publikoval(a):

Materiál navazuje na již publikovaný pracovní list k tématu Kanada. Prezentace je jeho obrazovým, ale i informačním doplněním. Přiložený kvíz, který vychází z pracovního listu i prezentace, slouží jako zpětná vazba pro vyučujícího.

Očekávaný výstup: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace
Celý článek »


Daily Routine

Publikoval(a):

Pracovní list a PowerPointová prezentace umožní žákům procvičit slovní zásobu a téma spojené s pravidelnými denními činnostmi. Materiál obsahuje podněty k mluveným i psaným aktivitám.

Očekávaný výstup: formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
Celý článek »


Starověká literatura

Publikoval(a):

Jedná se o pracovní list, který procvičuje znalosti z oblasti literatury středověku. Úkolem je odpovědět na jedinou otázku, jejíž znění ovšem žák zjistí až po té, co odpoví na dostatečné množství otázek s možnostmi. Otázky se zaměřují na nejvýznamější díla, spisovatele, ale také na základní poznatky o náboženstvích.

Očekávaný výstup: vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení
Celý článek »


Karel Čapek – Bílá nemoc

Publikoval(a):

Ukázka z rozhlasové nahrávky z roku 1958, která převzala obsazení ze soudobého nastudování v Národním divadle v Praze. Účinkují: Zdeněk Štěpánek (maršál), František Smolík (doktor Galén), Jan Pivec, a další.
Baron Krüg přichází za profesorem Sigeliem, aby, jak se nakonec dovídáme, jej vyléčil. Ten to ale nedokáže, jeho řešením jsou tábory pro nemocné, s nadšením očekává budoucí válku.
Ve 2. ukázce rozhovor barona Krüga s doktorem Galénem, Galénovým spojencem je strach z nemoci. Ideální by bylo srovnání s historickou situací a děním po Čapkově smrti.
Ukázku z CD „Karel Čapek – Bílá nemoc“ publikujeme s laskavým svolením společnosti Radioservis a.s. Slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Celé CD si můžete zakoupit prostřednictvím internetového obchodu http://www.radioservis-as.cz/katalog nebo v reprezentační prodejně Českého rozhlasu a České televize (Vinohradská 12, Praha 2).

Očekávaný výstup: objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem a vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a jednání reálných lidí
Celý článek »


Dom i kvartira

Publikoval(a):

Pracovní list je vodítkem pro zpracování tématu „Dům, byt, vybavení domácnosti, domácí práce”. Pracovní list se ve své druhé části věnuje také problematice pronájmu nemovitostí. Studenti si rozšíří slovní zásobu týkající se nemovitostí, bydlení, vybavení, prakticky si vyzkouší popis domu, bytu. Pracovní list je vhodné zařadit po probrání daného tématu v rámci učebního komplexu – slouží pro utřídění a rozšíření slovní zásoby.

Očekávaný výstup: podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související
Celý článek »


Jitřenka

Publikoval(a):

Pověst o Jitřence z knihy Starověké báje a pověsti Rudolfa Mertlíka. Napsal a v hlavní roli vypravěče vystupuje Pavel Soukup.
Ukázku z CD „Starověké báje a pověsti“ publikujeme s laskavým svolením společnosti Radioservis a.s. Slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Celé CD si můžete zakoupit prostřednictvím internetového obchodu http://www.radioservis-as.cz/katalog, nebo v reprezentační prodejně Českého rozhlasu a České televize (Vinohradská 12, Praha 2).

Očekávaný výstup: vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení
Celý článek »


Sofokles: Král Oidipus

Publikoval(a):

Režisérka Hana Kofránková v roce 2003 pro rozhlas nastudovala antickou tragédii Král Oidipus v překladu Matyáše Havrdy a Petra Borkovce. Účinkují: Ivan Trojan (Oidipus), Iokasté (Taťjana Medvecká), Alois Švehlík (Korintský posel) a další.
V ukázce přichází za Oidipem Korintský posel a v Oidipovi se probudí touha znát svůj původ. Uslyšíme všechny části klasického dramatu – monolog, dialog i sbor (mluvící řecky).
Ukázku z CD „Sofokles – Král Oidipus“ publikujeme s laskavým svolením společnosti Radioservis a.s. Slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Celé CD si můžete zakoupit prostřednictvím internetového obchodu http://www.radioservis-as.cz/katalog, nebo v reprezentační prodejně Českého rozhlasu a České televize (Vinohradská 12, Praha 2).

Očekávaný výstup: při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech
Celý článek »


Pracovní list „Russkij oborotěň”

Publikoval(a):

Pracovní list se zaměřuje na symboliku současného Ruska. Na podkladu článku z časopisu „Огонёк“ ukazuje současné symboly země. Na článek navazuje série úkolů a cvičení – určit pravdivost výroku, odpovědět na otázky a také úkol zaměřený na psaní. Materiál nabádá ke srovnání symboliky a charakterů Ruska a České republiky a jejich obyvatel.

Očekávaný výstup: formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku