Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Jazyk a jazyková komunikace


The Czech Republic

Publikoval(a):

Materiál slouží k uvedení a procvičení maturitního okruhu Česká republika. Žáci si rozšíří slovní zásobu, jejíž znalost si prověří v překladovém cvičení, doplní text, vypracují úkoly ve dvojicích či skupinách. Součástí materiálu je současně i obrazová PPT prezentace, zaměřená na procvičování ústní části státní maturity.

Očekávaný výstup: vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou
Celý článek »


Avantgardní umělecké směry

Publikoval(a):

Studenti se seznámí s novými avantgarními směry 1. poloviny 20. století, s charakteristikou těchto směrů, s nejvýznamnějšími představiteli z malířství i literatury.

Očekávaný výstup: vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení
Celý článek »


Reported Commands

Publikoval(a):

Přehled uvozovacích sloves a pravidla převodu do nepřímé řeči.

Očekávaný výstup: přednese souvislý projev na zadané téma
Celý článek »


Projekt ‒ Kleidung

Publikoval(a):

Projekt na téma „Kleidung“ s cílem rozšířit slovní zásobu, podpořit práci v týmu a se slovníkem, vypracování vlastního projektu a krátké reklamy.

Očekávaný výstup: vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou
Celý článek »


The passive

Publikoval(a):

Passive sentences formation connected with the use of geographical, historical and technical realia.

Očekávaný výstup: formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
Celý článek »


Conditional sentences

Publikoval(a):

Conditional sentences

Očekávaný výstup: formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
Celý článek »


Římské křížovky

Publikoval(a):

Sedm originálních křížovek, které žákům umožní snadnější zapamatování si jmen římských autorů, může sloužit ke klasifikovanému i neklasifikovanému opakování.

Očekávaný výstup: tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje
Celý článek »


Redewendungen

Publikoval(a):

Prezentace na procvičení vybraných přísloví zábavnou interaktivní formou.

Očekávaný výstup: odhadne význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu
Celý článek »


Housing ‒ prezentace, kvíz, slovní zásoba, psaní

Publikoval(a):

Žáci si formou prezentace a kvízu rozšíří slovní zásobu a fráze v anglickém jazyce v oblasti bydlení; součástí materiálu je i námět na esej. V PowerPointové prezentaci si žáci procvičí osvojenou slovní zásobu, popíší obrázky, vyjmenují vybavení bytu či domu a rozliší typicky české a typicky britské prvky týkající se daného tématu. Zpětnou vazbou pro vyučujícího může být i přiložený interaktivní kvíz.

Očekávaný výstup: formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
Celý článek »


Verbs + infinitive or gerundium

Publikoval(a):

Rozdělení sloves, se kterými se používá to + infinitiv, a slovesa užívaná s gerundiem.

Očekávaný výstup: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku