Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Matematika a její aplikace


Goniometrické funkce a jejich grafy

Publikoval(a):

Pracovní listy na procvičování učiva o grafech složených funkcí, které získáme z grafů funkcí sinus a kosinus. Žáci přiřazují k funkcím, které jsou určeny rovnicemi, jejich graf.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Pravdomluvní a lháři

Publikoval(a):

Materiál obsahuje zadání a řešení tří logických úloh. Je vhodný jako doplněk výuky matematické logiky.

Očekávaný výstup: zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
Celý článek »


Komplexní čísla sdružená

Publikoval(a):

Prezentace je zaměřena na výklad o komplexních číslech. Je vhodná pro přímou výuku i k samostudiu. Je možné ji promítat na bílou nebo interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy
Celý článek »


Rovnice s parametrem

Publikoval(a):

Prezentace je zaměřena na řešení rovnic s parametrem.

Očekávaný výstup: řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
Celý článek »


Tajemná oblast komplexních čísel

Publikoval(a):

Prezentace je zaměřena na výklad pojmu komplexní číslo. Prezentace je vhodná pro přímou výuku i k samostudiu. Materiál je doplněn pracovními listy.

Očekávaný výstup: provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy
Celý článek »


Derivace

Publikoval(a):

Prezentace obsahuje příklady na procvičení derivací zábavnou formou.

Očekávaný výstup: řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
Celý článek »


Elipsa ukrytá v mezikruží

Publikoval(a):

Méně známá konstrukce elipsy, která je určena dvěma soustřednými kružnicemi. Analytický důkaz, že takto definovanou množinou bodů je elipsa.

Očekávaný výstup: využívá charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření
Celý článek »


Obecná rovnice přímky – výukový soubor

Publikoval(a):

Výukový soubor má pomoci i méně nadaným studentům, aby se naučili sestavit obecnou rovnici přímky. Využívá se principu, že chybami se člověk učí.

Očekávaný výstup: užívá různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů)
Celý článek »


Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku

Publikoval(a):

Prezentace k zavedení goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku s aktizujícími otázkami pro žáky. Možnost využití i na nižším stupni osmiletého gymnázia (pokud máte goniometrické funkce v ŠVP).

Očekávaný výstup: v úlohách početní geometrie aplikuje funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuje s proměnnými a iracionálními čísly
Celý článek »


Definiční obor funkce

Publikoval(a):

Prezentace s výkladem, prezentace s procvičením a pracovní list, do kterého žáci sami zakreslují graf funkce.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku