Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Osobnostní a sociální výchova


Metody psychologie

Publikoval(a):

Přehled základních metod psychologie. Jsou zde popsány jak metody psychologického výzkumu, tak i psychologické diagnostické metody.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Psychické poruchy – schizofrenie

Publikoval(a):

Prezentace a pracovní list se věnují závažné psychické poruše postihující celou osobnost – schizofrenii.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Baum test

Publikoval(a):

Ukázka použití jedné z metod psychologie, projektivního testu – Baum test (kresba stromu).

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Duševní poruchy

Publikoval(a):

Prezentace obsahuje popis příčin vzniku duševních poruch, jejich rozdělení a možnosti léčení.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Povídání o čase

Publikoval(a):

Pracovní list má posloužit jako opora pro přemýšlení o čase a jeho roli v našem životě, ale také i jako osnova pro mluvenou či psanou komunikaci. Osobně využívám tohoto pracovního listu nejprve pro individuální práci – žáci samostatně a písemně odpovídají na otázky. Následuje krok, kdy žáci hovoří ve dvojicích nebo malých skupinách o tom, co si zapsali jako své odpovědi, a následuje společná diskuse a shrnutí toho, co žáci dali dohromady. Někdy je vhodné doplnit tuto aktivitu zpracováním časového plánu a následné skutečnosti jako projektu, což může být vhodná aktivita pro ZSV, nebo jiný předmět, kde se o timemanagementu dá mluvit. Jako inspirace pro tuto aktivitu mi posloužilo jedno téma z OSV – jak jsem schopna/schopen si organizovat čas (tem.oblast: seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů.

Očekávaný výstup: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Celý článek »


Rozdíl mezi mužským a ženským myšlením

Publikoval(a):

Odpovědí na otázku, jaký je rozdíl mezi mužským a ženským myšlením, se zabývalo již mnoho vědců. Pořád zůstává hodně nezodpovězeného, ale studenti se formou prezentace a aktivit zamyslí nad touto problematikou a zjistí, jaké jsou obecné rozdíly mezi myšlením mužů a žen.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Krátkodobá paměť a pozornost

Publikoval(a):

Tento pracovní list pomůže žákům aktivně vyzkoušet svou krátkodobou paměť a pozornost. Navazuje na jejich teoretické znalosti o paměti a pozornosti.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Psychické poruchy – fobie

Publikoval(a):

Tato porucha osobnosti patří mezi velmi časté, trpí jí až 10 % populace. Žáci se formou prezentace, pracovního listu i autentických zážitků ostatních žáků seznámí s podstatou této duševní poruchy a s možností jejího léčení.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Myšlenkové operace

Publikoval(a):

Pracovní list je určen k opakování jednotlivých myšlenkových operací, předpokládá jejich znalost. Názvy myšlenkových operací napíšeme na tabuli a zopakujeme. Cílem je přiřadit k příběhu správnou myšlenkovou operaci. Pokračováním může být vymýšlení dalších příběhů.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Mentální anorexie a mentální bulimie

Publikoval(a):

Mentální anorexie a mentální bulimie jsou psychické poruchy příjmu potravy. Prezentace seznamuje s charakteristikou těchto poruch a ve formě příběhů i s jejich následky. Součástí materiálu je i pracovní list.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku