Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Dějepis


Přehled dějin – Starověký Řím

Publikoval(a):

Tabulka slouží jako jednoduchá pomůcka pro žáky i pro učitele. Žákům poskytuje orientaci v dějinách Říma, mohou si hlídat „důležité informace” ve výkladu učitele a při opakování mají jistotu, že na nic podstatného nezapomenou. Tabulka může posloužit i při opakování k maturitě. Žáci také mohou na tvorbě podobné tabulky spolupracovat, pokud některé kolonky vynecháme.

Očekávaný výstup: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
Celý článek »


Demokracie v antickém Řecku a dnes

Publikoval(a):

Žák demonstruje na příkladech přínos antické kultury. Na základě řeči Perikla žáci určí základní prvky demokracie a porovná ji se současnou demokracií u nás. Text má přímou vazbu na předmět Výchova k občanství.

Očekávaný výstup: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
Celý článek »


Křižáci v Cařihradu (1. KV)

Publikoval(a):

Na základě textu a samostatné práce se žáci seznámí s kulturními a sociálními rozdíly dvou křesťanských oblastí a proniknou tak do složitosti politických vztahů raného středověku.

Očekávaný výstup: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti 5. – 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
Celý článek »


První republika ve volbách

Publikoval(a):

Srovnání volebních výsledků v ČSR v letech 1925 a 1935.

Očekávaný výstup: vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových i levicových protidemokratických sil
Celý článek »


lidská práva – doplňovačka

Publikoval(a):

pracovní list na téma lidská práva

Očekávaný výstup: popíše mechanismy a prostředky postupného sjednocování Evropy na demokratických principech, vysvětlí lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí; zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování
Celý článek »


Nová doba a ekonomika

Publikoval(a):

Výkladová prezentace na téma merkantilismus a kapitalismus. Doporučuji doplnit pracovním listem Modernizace společnosti – ekonomika.

Očekávaný výstup: charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, sociální a politické důsledky; rozpozná její ekologická rizika; určí základní příčiny asymetrického vývoje Evropy a světa v důsledku rozdílného tempa modernizace
Celý článek »


Třicetiletá válka v Indočíně 1945 –1975

Publikoval(a):

Výkladová prezentace se zabývá situací v Indočíně od roku 1945. Popisuje pokus Francouzů obnovit svojí koloniální nadvládu v této oblasti po odchodu Japonců. Zabývá se vznikem národněosvobo­zeneckého hnutí (Viet Minhu) pod vedením Ho Či Mina a tím, jak se po porážce Francouzů začínají v oblasti angažovat velmoci a země se dělí na dvě části. V další části je popsán plán komunistů ze severu sjednotit zemi pod svým vedením, vznik Vietcongu a přijetí bezpečnostních záruk USA vůči Vietnamské republice. V poslední části je popsán průběh druhé indočínské války s účastí USA a její průběh a výsledky. Prezentace je doplněna pracovními listy, bohatým obrazovým materiálem a odkazy na literaturu.

Očekávaný výstup: objasní hlavní problémy specifické cesty vývoje významných postkoloniálních rozvojových zemí; objasní význam islámské, židovské a některé další neevropské kultury v moderním světě
Celý článek »


Starověký Egypt

Publikoval(a):

Prezentace seznamuje žáky se základními pojmy z dějin starověkého Egypta. Prezentace doprovází výklad učitele a formou otázek aktivně zapojuje i žáky. Ti se snaží na otázky odpovídat na základě svých znalostí, eventuálně za pomoci učebnice nebo atlasu.

Očekávaný výstup: popíše určující procesy a události, uvede významné osobnosti starověkých dějin
Celý článek »


Druhá světová válka – východní fronta – cesta do Berlína 1944-1945

Publikoval(a):

Výkladová prezentace se zabývá postupem Rudé armády od roku 1944 do konečného vítězství k květnu 1945. Začíná výkladem o Varšavském povstání. Pokračuje popisem dobývání Pobaltí a Viselsko-oderskou operací Rudé armády. Následuje popis bojů o Maďarsko a Budapešť. Po popisu dobytí Vídně následuje poslední část – dobytí Berlína. Prezentace je doplněna řadou dobových fotografií a také odkazy na literaturu k tématu. K prezentaci je přiložen pracovní list.

Očekávaný výstup: charakterizuje dvě světové války, dokumentuje sociální, hospodářské a politické důsledky
Celý článek »


1. světová válka 1914-1918

Publikoval(a):

Výkladová prezentace se zabývá tématem první světové války 1914–1918. Začíná popisem vojensko-politických bloků v Evropě v r. 1914, popisuje příčiny (sarajevský atentát a červencová krize) války a cíle jednotlivých zúčastněných zemí. Po celkové charakteristice konfliktu se zaměřuje na nejdůležitější vojenské události války na západní a východní frontě. Jsou zde zmíněny významné bitvy: Verdun, Somma, Brusilovova ofenzíva atd. Dále popisuje zlomové události jako uzavření brestlitevského míru a vstup USA do války. Končí popisem událostí na bojišti západní fronty v roce 1918 a porážkou Rakouska-Uherska a Německa. Prezentace obsahuje ilustrativní obrazové materiály a je zakončena otázkami ke zopakování a seznamem použité literatury.

Očekávaný výstup: charakterizuje dvě světové války, dokumentuje sociální, hospodářské a politické důsledky
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku