Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Geografie


Velkoměsta

Publikoval(a):

Pracovní list přináší řadu informací a srovnání šesti velkoměst – New York, Londýn, Berlín, Šanghaj, Johannesburg, Mexiko City. Z těchto informací pak vychází několik úkolů. Vyučující si samozřejmě může připravit řadu vlastních úloh.

Očekávaný výstup: identifikuje obecné základní geografické znaky a funkce sídel a aktuální tendence ve vývoji osídlení
Celý článek »


Populace a migrace prakticky

Publikoval(a):

Materiál se zabývá vývojem populace a migračních trendů. Snaží se studenty nenásilnou formou uvést do populační problematiky a vzbudit jejich zájem použitím metod vyhledávání informací v textu a jejich prezentace relativní formou či formou grafu. Podle potřeby a zájmu je možné problémy rozvíjet a vést o nich diskusi.

Očekávaný výstup: zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi, geografické, demografické a hospodářské aspekty působící na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost obyvatelstva
Celý článek »


Postavení ČR v Evropě

Publikoval(a):

Materiál se zabývá postavením ČR v Evropě – zejména ve vztahu k sousedním zemím. Dotýká se problematiky členství ČR v mezinárodních organizacích a definuje na základě praktických úkolů naši polohu v evropském dopravním systému.

Očekávaný výstup: zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky
Celý článek »


Klikací mapa – řeky Evropy

Publikoval(a):

Interaktivní slepá mapa k procvičení místopisu řek Evropy pracující ve webovém prohlížeči. Po uložení a následném rozbalení souboru .zip je nutné otevřít soubor mapa.htm. Poté již můžete klikat do slepé mapy a kontrolovat správnou odpověď. Materiál je vhodný k využití i na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Mexiko

Publikoval(a):

Interaktivní prezentace pro aktivní práci na PC. Využitelné i pro výuku s interaktivní tabulí. Přílohou je pracovní list – doplňovačka.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Španělsko

Publikoval(a):

Podrobná prezentace o Španělsku.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Klikací slepá mapa – moře a oceány světa

Publikoval(a):

Interaktivní slepá mapa k procvičení místopisu moří a oceánu světa pracující ve webovém prohlížeči. Po uložení a následném rozbalení souboru zip. je nutné otevřít soubor mapa.htm. Poté již můžete klikat do slepé mapy a kontrolovat správnou odpověď. Materiál je vhodný k využití i na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Nejbližší sousedé Země

Publikoval(a):

Srovnávání Země v planetárních charakteristikách s nejbližšími (pevnými) planetami a s jejich měsíci včetně měsíce Země (Měsíce), jeho vlivy na Zemi a charakteristikou.

Očekávaný výstup: porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
Celý článek »


Cesta kolem světa

Publikoval(a):

Interaktivní hra slouží jako doplňková aktivita do hodin regionální geografie (případně jako zpestření hodin v závěru roku). Hry se účastní 2 skupiny žáků. Jedna skupina postupuje po stopách Magalhaese, 2. skupina po stopách Fogga.
Hra začíná u hvězdičky označené nápisem start. Kliknutím na hvězdičku se odkryje první otázka a zástupce družstva odpoví. Hvězdička se bez ohledu na správnost odpovědi zbarví (aby bylo ihned zřejmé, které otázky byly odkryty a které ne). Následně odpovídá 2. družstvo. Pokud předchozí družstvo odpovědělo správně, odpovídá jednou. Pokud předchozí mužstvo odpovědělo špatně, má možnost dvou odpovědí (za předpokladu, že odpoví správně). Hra končí správným zodpovězením poslední otázky.
Hru lze samozřejmě upravit k vlastním potřebám. Osobně mám v úmyslu doplnit ještě další kolo, aby byla možnost rozdělit žáky do více skupin.

Očekávaný výstup: rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi
Celý článek »


Faktory ovlivňující klima

Publikoval(a):

Prezentace s doplňujícími otázkami pro žáky na téma faktory ovlivňující klima. Žáci řeší zadané úkoly s využitím obrázků v prezentaci a s pomocí školních atasů ČR a světa.

Očekávaný výstup: objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření klimatických pásů
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku