Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Občanský a společenskovědní základ


Psychologická zamyšlení

Publikoval(a):

Prezentace obsahuje praktická psychologická zamyšlení, úlohy, cvičení a experimenty rozvíjející psychologické myšlení v životě. Úlohy obsahují zvýrazněné možné odpovědi a řešení. Jsou doplněné o další otázky k uvažovaní ve skupinách. Prezentace je obohacena také pracovním listem pro žáky.

Očekávaný výstup: objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka
Celý článek »


Úvod do religionistiky

Publikoval(a):

Prezentace se zabývá vysvětlením základních pojmů z religionistiky. Věnuje se teoriím vzniku náboženství, jednotlivým typům náboženství atd. Tematizuje také pohled historie, ale především psychologie na potřebu víry a spiritualitu.

Očekávaný výstup: rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení
Celý článek »


Svátky, rituály a zvyky ve světových náboženstvích

Publikoval(a):

Prezentace popisuje vybrané svátky, rituály a zvyky ve velkých světových náboženstvích – judaismu, křesťanství, islámu, hinduismu a buddhismu.

Očekávaný výstup: rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení
Celý článek »


B. Spinoza a jeho prokletí

Publikoval(a):

Zjistit některé životopisné údaje filozofů lze i zábavnou formou. Zde je žákům předložen zápis o prokletí B. Spinozy a další indicie. Logickým uvažováním formou hry žáci poznávají konkrétní údaje ze života tohoto filozofa i jeho filozofické názory.

Očekávaný výstup: rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení
Celý článek »


Maďarská menšina v ČR

Publikoval(a):

Prezentace slouží k základnímu seznámení s fakty o maďarské menšině jako celku na našem území.

Očekávaný výstup: Základní problémy sociokulturních rozdílů
Celý článek »


Platón – podobenství o jeskyni

Publikoval(a):

V podobenství o jeskyni Platón líčí filozofovu cestu od nejasných představ ke skutečným idejím, které můžeme poznávat jen rozumem. Pracovní list využívá ukázku z Platónova dialogu Ústava.

Očekávaný výstup: rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení
Celý článek »


Konzervatismus a liberalismus

Publikoval(a):

Text porovnávající konzervativní a liberální myšlení doplněný několika úkoly.

Očekávaný výstup: rozlišuje složky politického spektra, porovnává přístupy vybraných politických seskupení k řešení různých otázek a problémů každodenního života občanů
Celý článek »


Zakladatel politologie

Publikoval(a):

Tento pracovní list je určen k aktivnímu pochopení pojmu machiavelismus. Žáci by si měli sami utvořit názor na renesančního myslitele Machiavelliho a umět obhájit své postoje k myšlenkám v jeho díle Vladař.

Očekávaný výstup: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem
Celý článek »


Krátkodobá paměť a pozornost

Publikoval(a):

Tento pracovní list pomůže žákům aktivně vyzkoušet svou krátkodobou paměť a pozornost. Navazuje na jejich teoretické znalosti o paměti a pozornosti.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Myšlenkové operace

Publikoval(a):

Pracovní list je určen k opakování jednotlivých myšlenkových operací, předpokládá jejich znalost. Názvy myšlenkových operací napíšeme na tabuli a zopakujeme. Cílem je přiřadit k příběhu správnou myšlenkovou operaci. Pokračováním může být vymýšlení dalších příběhů.

Očekávaný výstup: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku