Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Středoškoláci.com

Fyziologie buňky

Publikoval(a):

Prezentace vysvětluje základní fyziologické pochody buňky.

Očekávaný výstup: odliší živé soustavy od neživých na základě jejich charakteristických vlastností
Celý článek »


Fitness pro mozek

Publikoval(a):

Víte, že kniha je nejlepším přítelem našeho mozku? Čtení je pro něj totéž, co fyzická námaha pro tělo. Vyžaduje zapojení mnoha smyslových, jazykových i paměťových dovedností, které se spojují do specifického neurologického kruhu umožňujícího nám text přečíst a porozumět mu. Na staletími prověřených technikách autorka dokazuje, jak lze využít různé dostupné texty k procvičení škály poznávacích funkcí, především paměti a pozornosti. Příklady testů a cvičení využijí děti, dospělí i senioři či studenti.

Autor: Jana Vejsadová

Knihu zakoupíte na www.albatrosmedia.cz. 


Klikací mapa – řeky Evropy

Publikoval(a):

Interaktivní slepá mapa k procvičení místopisu řek Evropy pracující ve webovém prohlížeči. Po uložení a následném rozbalení souboru .zip je nutné otevřít soubor mapa.htm. Poté již můžete klikat do slepé mapy a kontrolovat správnou odpověď. Materiál je vhodný k využití i na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Třicetiletá válka v Indočíně 1945 –1975

Publikoval(a):

Výkladová prezentace se zabývá situací v Indočíně od roku 1945. Popisuje pokus Francouzů obnovit svojí koloniální nadvládu v této oblasti po odchodu Japonců. Zabývá se vznikem národněosvobo­zeneckého hnutí (Viet Minhu) pod vedením Ho Či Mina a tím, jak se po porážce Francouzů začínají v oblasti angažovat velmoci a země se dělí na dvě části. V další části je popsán plán komunistů ze severu sjednotit zemi pod svým vedením, vznik Vietcongu a přijetí bezpečnostních záruk USA vůči Vietnamské republice. V poslední části je popsán průběh druhé indočínské války s účastí USA a její průběh a výsledky. Prezentace je doplněna pracovními listy, bohatým obrazovým materiálem a odkazy na literaturu.

Očekávaný výstup: objasní hlavní problémy specifické cesty vývoje významných postkoloniálních rozvojových zemí; objasní význam islámské, židovské a některé další neevropské kultury v moderním světě
Celý článek »


Lískovité, habrovité – prezentace

Publikoval(a):

Prezentace je výkladová, slouží k předání základních informací o čeledi lískovitých a habrovitých. Je doplněna obrázky, které poskytují ucelený obraz čeledi.

Očekávaný výstup: pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky
Celý článek »


Dívka, která četla v metru

Publikoval(a):

Poetický příběh o kouzelné moci knih
Juliette zbožňuje knihy a na cestu do práce si většinou nějakou přibalí do tašky. Se zaujetím pozoruje i lidi okolo, čtenáře v pařížském metru, které pravidelně potkává. Osudy na papíře jsou tak poutavé, zatímco její dny plynou v šedivém oparu! Jednou ráno se rozhodne udělat alespoň malý krok – vydá se do kanceláře jinou ulicí. A její život se navždycky změní. Mladá žena začne psát svůj vlastní příběh…
Celý článek »


Pravdomluvní a lháři

Publikoval(a):

Materiál obsahuje zadání a řešení tří logických úloh. Je vhodný jako doplněk výuky matematické logiky.

Očekávaný výstup: zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému
Celý článek »


Komplexní čísla sdružená

Publikoval(a):

Prezentace je zaměřena na výklad o komplexních číslech. Je vhodná pro přímou výuku i k samostudiu. Je možné ji promítat na bílou nebo interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy
Celý článek »


Starověký Egypt

Publikoval(a):

Prezentace seznamuje žáky se základními pojmy z dějin starověkého Egypta. Prezentace doprovází výklad učitele a formou otázek aktivně zapojuje i žáky. Ti se snaží na otázky odpovídat na základě svých znalostí, eventuálně za pomoci učebnice nebo atlasu.

Očekávaný výstup: popíše určující procesy a události, uvede významné osobnosti starověkých dějin
Celý článek »


Rovnice s parametrem

Publikoval(a):

Prezentace je zaměřena na řešení rovnic s parametrem.

Očekávaný výstup: řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku