Portál pro pedagogy a studenty SŠ

antika


Srovnání středověkého chápání světa s obdobím novověku

Publikoval(a):

Na základě přehledné názorné tabulky žáci vidí hlavní rozdíly v chápání světa a člověka ve středověku a novověku.

Očekávaný výstup: rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení
Celý článek »


Římské křížovky

Publikoval(a):

Sedm originálních křížovek, které žákům umožní snadnější zapamatování si jmen římských autorů, může sloužit ke klasifikovanému i neklasifikovanému opakování.

Očekávaný výstup: tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje
Celý článek »


Počátky antické filozofie

Publikoval(a):

Materiál se snaží přiblížit studentům, jak se měnilo filozofické pojetí přírody. S využitím textů mohou porovnat různé přístupy k řešení problému pralátky u Milétské školy (6.stol. př. n. l.).

Očekávaný výstup: objasní podstatu filozofického tázání, porovná východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy a umění k uchopení skutečnosti a člověka
Celý článek »


Antická literatura

Publikoval(a):

Tento pracovní list procvičuje znalosti z oblasti antické literatury. Úkolem žáků je přijít na významnou osobu antického období, a to za pomoci indicií, které získají vyřešením krátkých křížovek.

Očekávaný výstup: vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení
Celý článek »


Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti

Publikoval(a):

Pracovní list slouží ke zjišťování znalostí žáka v oblasti doporučené četby a jako podklad k diskuzi nad literárním dílem.

Očekávaný výstup: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku