Portál pro pedagogy a studenty SŠ

člověk a příroda


Tokamak – Slunce na Zemi

Publikoval(a):

Prezentace Tokamak – Slunce na Zemi představuje možnosti využití jaderné syntézy k výrobě elektrické energie. Je určen žákům 4. ročníku gymnázií jako doplňkový materiál ke vzdělávacímu obsahu Fyzika mikrosvěta.

Očekávaný výstup: posoudí jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance
Celý článek »


AZ kvíz – Krytosemenné rostliny

Publikoval(a):

Hra určená k zopakování látky o krytosemenných rostlinách (stavba těla, zástupci).

Očekávaný výstup: popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci rostlinných orgánů
Celý článek »


Slepá mapa – povrch Evropy

Publikoval(a):

Interaktivní slepá mapa k procvičení místopisu povrchu Evropy pracující ve webovém prohlížeči. Po uložení a následném rozbalení souboru .zip je nutné otevřít soubor mapa.htm. Poté již můžete klikat do slepé mapy a kontrolovat si správnou odpověď. Materiál je možné využít i na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


RISK – Německo

Publikoval(a):

Vědomostní hra na motivy známé televizní soutěže, která by měla sloužit k upevnění učiva geografie Německa a jejímu částečnému zapojení do kontextu běžného života.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Ochrana přírody v ČR

Publikoval(a):

Prezentace sloužící jako podpora výuky o ochraně přírody v ČR.

Očekávaný výstup: Člověk a životní prostředí
Celý článek »


Riskuj – Chemická vazba

Publikoval(a):

Hra byla vytvořena na motivy televizní soutěže, slouží jako didaktický materiál k opakování tématu Chemická vazba. Hra může být využita hned několika způsoby, její pravidla jsou uvedena v článku Zpestření hodin chemie hrou Riskuj ze dne 2. 1. 2007.

Očekávaný výstup: využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání některých fyzikálněchemických vlastností látek a jejich chování v chemických reakcích
Celý článek »


Riskuj – Afrika

Publikoval(a):

Hra sloužící jako opakování (shrnutí) učiva o Africe.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


RISK – ostnokožci

Publikoval(a):

Jedná se o klasickou vědomostní soutěž pro dvě nebo více družstev podle klasického formátu „RISK“ nebo „RISKUJ“. Soutěž může být použita jako opakování probraného učiva, případně na úvod učiva biologie ostnokožců jako motivace a zopakování již nabytých vědomostí.

Očekávaný výstup: charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce
Celý článek »


Var vody při sníženém tlaku

Publikoval(a):

Videopokus ukazuje var vody za sníženého tlaku ve vývěvě. Je vhodný pro 2. ročník gymnázií a učivo Změny skupenství.

Očekávaný výstup: aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh
Celý článek »


Lišejníky

Publikoval(a):

Prezentace sloužící jako podpora výuky lišejníků. Žáci se seznámí s vnitřní stavbou lišejníku, zvládnou je rozdělit podle typů stélek, poznají zástupce. Chápou jejich význam. Naučí se vytvořit sbírku lišejníků.

Očekávaný výstup: posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský význam hub a lišejníků
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku