Portál pro pedagogy a studenty SŠ

demokracie


Demokracie v antickém Řecku a dnes

Publikoval(a):

Žák demonstruje na příkladech přínos antické kultury. Na základě řeči Perikla žáci určí základní prvky demokracie a porovná ji se současnou demokracií u nás. Text má přímou vazbu na předmět Výchova k občanství.

Očekávaný výstup: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
Celý článek »


Informační společnost

Publikoval(a):

Představení oblastí společenského života, do kterých zásadním způsobem vstoupily nové informační technologie. Materiál si neklade za cíl vyčerpávající výčet oblastí a jejich analýzu. Jde spíše o uvedení poznámek, které mají podnítit diskusi mezi žáky navzájem i pedagogem a vyvolat všeobecný zájem o informační technologie, jež se každého z nich bezprostředně dotýkají.
Materiál předpokládá aktivní připravenost pedagoga, který bude schopen témata prohloubit a zasadit do širšího kontextu. K tomu je v prezentaci uveden seznam rozšiřujících článků, které by mu měly s přípravou pomoci.

Očekávaný výstup: orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku