Portál pro pedagogy a studenty SŠ

deskriptivní geometrie


Vzájemná poloha dvou přímek

Publikoval(a):

Mongeovo promítání – vzájemná poloha dvou přímek. Různoběžky, mimoběžky a rovnoběžky.

Očekávaný výstup: sestrojí sdružené průměty bodu, přímky, úsečky, zobrazí rovinu a vymodeluje tyto útvary v prostoru
Celý článek »


Stopník přímky

Publikoval(a):

Animovaný výklad stopníků přímky v Mongeově promítání a řešené příklady.

Očekávaný výstup: sestrojí sdružené průměty bodu, přímky, úsečky, zobrazí rovinu a vymodeluje tyto útvary v prostoru
Celý článek »


Otáčení roviny

Publikoval(a):

Mongeovo promítání – otáčení roviny do frontální polohy, do půdorysny, užití afinity při otáčení, užití otáčení u řezu jehlanu.

Očekávaný výstup: zobrazí útvar ležící v obecné rovině, užívá osovou afinitu
Celý článek »


Rovina kolmá k přímce

Publikoval(a):

Mongeovo promítání – rovina kolmá k přímce. Dva řešené příklady.

Očekávaný výstup: sestrojí kolmici k rovině a rovinu kolmou k přímce
Celý článek »


Průsečík obecné přímky s rovinou

Publikoval(a):

Mongeovo promítání – průsečík přímky s rovinou pomocí krycí přímky a pomocí promítací roviny přímky.

Očekávaný výstup: zobrazí průsečnici dvou rovin a průsečík přímky s rovinou

Celý článek »


Kolmice k rovině

Publikoval(a):

Mongeovo promítání – kolmice k obecné rovině.

Očekávaný výstup: sestrojí kolmici k rovině a rovinu kolmou k přímce
Celý článek »


Hlavní přímky roviny, spádová přímka

Publikoval(a):

Mongeovo promítání – hlavní přímky roviny, spádová přímka, bod v rovině.

Očekávaný výstup: určí přímku a bod ležící v rovině
Celý článek »


Stopy roviny v Mongeově promítání

Publikoval(a):

Mongeovo promítání – stopy obecné roviny, odchylka obecné roviny od průmětny.

Očekávaný výstup: sestrojí sdružené průměty bodu, přímky, úsečky, zobrazí rovinu a vymodeluje tyto útvary v prostoru
Celý článek »


Skutečná délka úsečky sklopením

Publikoval(a):

Mongeovo promítání – určení skutečné velikosti úsečky sklopením rozdílového trojúhelníku a výpočtem.

Očekávaný výstup: sestrojí délku úsečky, odchylku přímky a roviny od průmětny
Celý článek »


Řez válce obecnou rovinou

Publikoval(a):

Řešení řezu pomocí osové afinity (stereometrie).

Očekávaný výstup: využívá poznatky o kuželosečkách při zobrazení oblých těles a jejich rovinných řezů
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku