Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Evropa


Klikací mapa – řeky Evropy

Publikoval(a):

Interaktivní slepá mapa k procvičení místopisu řek Evropy pracující ve webovém prohlížeči. Po uložení a následném rozbalení souboru .zip je nutné otevřít soubor mapa.htm. Poté již můžete klikat do slepé mapy a kontrolovat správnou odpověď. Materiál je vhodný k využití i na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Španělsko

Publikoval(a):

Podrobná prezentace o Španělsku.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


AZ kvíz – Evropa

Publikoval(a):

Hra sloužící jako opakování Evropy.

Očekávaný výstup: rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi
Celý článek »


Slepá mapa – povrch Evropy

Publikoval(a):

Interaktivní slepá mapa k procvičení místopisu povrchu Evropy pracující ve webovém prohlížeči. Po uložení a následném rozbalení souboru .zip je nutné otevřít soubor mapa.htm. Poté již můžete klikat do slepé mapy a kontrolovat si správnou odpověď. Materiál je možné využít i na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


RISK – severní Evropa

Publikoval(a):

Jedná se o vědomostní soutěž, která by měla sloužit k opakování a upevňování učiva geografie severní Evropy.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Testy – severní Evropa

Publikoval(a):

Tyto testy by měly sloužit jako kontrola osvojeného učiva o severní Evropě. Je zde použita klasická metoda kroužkování jedné správné odpovědi a v jedné otázce metoda spojování.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Evropská unie

Publikoval(a):

Žáci se v praktických cvičeních podrobně seznámí s tématem Evropy a Evropské unie, poznají jednotlivé orgány, zamyslí se nad jejími cíli, symboly, nad výhodami a nevýhodami členství v EU pro jednotlivé státy a nad pojmem „Evropan”.
Zároveň budou pracovat s mapou Evropy, využijí slepou mapu a dle jejich zájmu a možností i internet. Přitom budou rozvíjeny všechny čtyři jazykové dovednosti dle SERR (poslech, mluvení, čtení a psaní), zároveň budou žáci trénovat i gramatická pravidla.
Ve třech vyučovacích hodinách budou rozvíjeny všechny klíčové kompetence, podporován rozvoj kreativity a fantazie žáků, budou využívány různé metody a formy práce (např. práce ve dvojicích, ve skupinách, v plénu i samostatná práce).

Očekávaný výstup: formuluje svůj názor ústně i písemně na jednoduché, běžné téma srozumitelně, gramaticky správně a stručně
Celý článek »


Zeměpisné riskuj

Publikoval(a):

Zeměpisná soutěž na procvičení regionů, vytvořená podle vzoru televizní soutěže Riskuj.

Očekávaný výstup: rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi
Celý článek »


Hranice mezi Východem a Západem

Publikoval(a):

Prezentace nabízí několik možných pohledů na vedení hranice mezi východní a západní Evropou.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Benelux vs. Pobaltí

Publikoval(a):

Porovnání států Z Evropy a V Evropy na příkladě srovnání států Beneluxu a Pobaltí.

Očekávaný výstup: rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku