Portál pro pedagogy a studenty SŠ

funkce


Goniometrické funkce a jejich grafy

Publikoval(a):

Pracovní listy na procvičování učiva o grafech složených funkcí, které získáme z grafů funkcí sinus a kosinus. Žáci přiřazují k funkcím, které jsou určeny rovnicemi, jejich graf.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku

Publikoval(a):

Prezentace k zavedení goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku s aktizujícími otázkami pro žáky. Možnost využití i na nižším stupni osmiletého gymnázia (pokud máte goniometrické funkce v ŠVP).

Očekávaný výstup: v úlohách početní geometrie aplikuje funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuje s proměnnými a iracionálními čísly
Celý článek »


Definiční obor funkce

Publikoval(a):

Prezentace s výkladem, prezentace s procvičením a pracovní list, do kterého žáci sami zakreslují graf funkce.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Mocninné funkce a jejich grafy

Publikoval(a):

Pracovní listy na procvičování učiva i ověřování znalostí o mocninných funkcí. Žáci přiřazují k funkcím, které jsou určeny rovnicemi, jejich graf.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Funkce s absolutní hodnotou

Publikoval(a):

Využití grafu funkce při řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou.

Očekávaný výstup: využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
Celý článek »


Průsečík grafů exponenciálních funkcí

Publikoval(a):

Tento materiál umožňuje uživateli volit vlastní tempo při řešení úlohy, aniž by byly viditelné další kroky. Před zobrazením dalšího kroku řešení je uživateli nabídnuta nápověda, která se jej snaží na další krok navést. V ideálním případě ji uživatel používá jen jako kontrolu. Meteriál je vhodný pro cvičení, jako DÚ, dále pro žáky, kteří chyběli ve výuce i jako ukázka v hodině. Vede studenty k vlastní aktivitě a samostatnosti při řešení problému.

Očekávaný výstup: využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
Celý článek »


Funkce

Publikoval(a):

Úvod do kapitoly funkce. Lze využít na víceletých gymnáziích.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Pohybová úloha řešená s využitím počítače

Publikoval(a):

Řešení úlohy je zaznamenáno ve formě dialogu matematika a počítače. Ukazuje,jak lze efektivně využít program GeoGebra.

Očekávaný výstup: modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí
Celý článek »


Exponenciální funkce

Publikoval(a):

Pracovní list, v němž si žák odvodí graf a vlastnosti exponenciální funkce. Tyto vlastnosti pak využívá při odvozování grafů exponenciálních funkcí s absolutní hodnotou, porovnávání mocnin…

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Kvadratická funkce – bez lineárního a absolutního členu

Publikoval(a):

Pracovní list slouží k odvození grafu kvadratických funkcí bez lineárního a absolutního členu. K odvození jejich vlastností a k odvození definic maxima, minima a omezenosti funkce právě na ukázce kvadratické funkce.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku