Portál pro pedagogy a studenty SŠ

graf


Definiční obor funkce

Publikoval(a):

Prezentace s výkladem, prezentace s procvičením a pracovní list, do kterého žáci sami zakreslují graf funkce.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Mocninné funkce a jejich grafy

Publikoval(a):

Pracovní listy na procvičování učiva i ověřování znalostí o mocninných funkcí. Žáci přiřazují k funkcím, které jsou určeny rovnicemi, jejich graf.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Funkce s absolutní hodnotou

Publikoval(a):

Využití grafu funkce při řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou.

Očekávaný výstup: využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
Celý článek »


Průsečík grafů exponenciálních funkcí

Publikoval(a):

Tento materiál umožňuje uživateli volit vlastní tempo při řešení úlohy, aniž by byly viditelné další kroky. Před zobrazením dalšího kroku řešení je uživateli nabídnuta nápověda, která se jej snaží na další krok navést. V ideálním případě ji uživatel používá jen jako kontrolu. Meteriál je vhodný pro cvičení, jako DÚ, dále pro žáky, kteří chyběli ve výuce i jako ukázka v hodině. Vede studenty k vlastní aktivitě a samostatnosti při řešení problému.

Očekávaný výstup: využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
Celý článek »


Pohybová úloha řešená s využitím počítače

Publikoval(a):

Řešení úlohy je zaznamenáno ve formě dialogu matematika a počítače. Ukazuje,jak lze efektivně využít program GeoGebra.

Očekávaný výstup: modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí
Celý článek »


Exponenciální funkce

Publikoval(a):

Pracovní list, v němž si žák odvodí graf a vlastnosti exponenciální funkce. Tyto vlastnosti pak využívá při odvozování grafů exponenciálních funkcí s absolutní hodnotou, porovnávání mocnin…

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Základy analýzy a vizualizace dat ve SciDAVis

Publikoval(a):

Materiál představuje základní možnosti analýzy a vizualizace dat prostřednictvím aplikace SciDAVis v takové formě, která by byla použitelná pro středoškolské fyzikální praktikum či výuku matematiky. Nabízí základní seznámení se s tvorbou grafů, odečtem hodnot či fitováním.

Očekávaný výstup: měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření
Celý článek »


Geometrická posloupnost podle vlastního výběru

Publikoval(a):

Pomůcka slouží k rychlému výpisu členů geometrické posloupnosti a jejich grafickému znázornění. Je možné rychle určit libovolný člen a součet členů. Parametry posloupnosti volíte sami. Pomůcka může také fungovat jako rychlá databáze příkladů a inspirace pro možnosti vlastní tvorby v GeoGebře.

Očekávaný výstup: používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů v rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí útvary
Celý článek »


Soustava rovnic v pohybu řešená různými metodami

Publikoval(a):

Soubor slouží jako názorná pomůcka pro vysvětlení souvislostí mezi různými metodami řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Může fungovat také jako databáze úloh s řešením, v níž parametry měníte posuvníky. Především pak jde o inspiraci pro pestré možnosti vlastní tvorby v GeoGebře.

Očekávaný výstup: analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav
Celý článek »


Lineární funkce s absolutní hodnotou

Publikoval(a):

Graf lineární funkce s absolutní hodnotou tvaru y = |x|+b, y = |x + b|. Pro jednoduchost zvolen koeficient a = 1. Na příkladech lze vysvětlit pojem „nulový bod” a ukázat, jak se mění graf v závislosti na koeficientu b. Doplněno pracovním listem.

Očekávaný výstup: načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku