Portál pro pedagogy a studenty SŠ

hra


AZ kvíz – Lidské tělo

Publikoval(a):

Hra AZ kvíz – Lidské tělo slouží k zopakování a utřídění informací o lidském těle a jeho fungování. Rozvíjí strategické myšlení.

Očekávaný výstup: využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle
Celý článek »


AZ kvíz – Měkkýši

Publikoval(a):

Hra AZ kvíz slouží jako opakování učiva o měkkýších. Současně rozvíjí strategické uvažování žáků. Hra je vhodná i pro použití na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce
Celý článek »


Riskuj – hardware

Publikoval(a):

Při didaktické hře Riskuj – hardware žáci uplatňují své nově nabyté znalosti a obecné vědomosti o počítačích.

Očekávaný výstup: využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh
Celý článek »


Soutěž – Starověké Řecko

Publikoval(a):

Soutěž pro 2 týmy na téma starověké Řecko. Žáci si vybírají otázky z 5 témat a 2 variant. Týmy se v odpovědích střídají. Za každou správnou odpověď získá tým 1 bod, tým s vyšším počtem bodů vítězí.

Očekávaný výstup: popíše určující procesy a události, uvede významné osobnosti starověkých dějin
Celý článek »


Soutěž – Orientální despocie

Publikoval(a):

Historická soutěž pro dva týmy na téma Orientální despocie. Týmy si vybírají z 5 témat a dvou variant. V odpovědích se střídají. Tým s větším počtem bodů vítězí.

Očekávaný výstup: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
Celý článek »


Osobnosti novověkých dějin – hra

Publikoval(a):

Hra Osobnosti novověkých dějin je určena pro 2 týmy, které se pokoušejí za pomoci nápověd uhodnout jména historických osobností. Čím méně nápověd využijí, tím více bodů získají.

Očekávaný výstup: vymezí základní znaky stavovství a absolutismu; uvede konkrétní projevy v jednotlivých zemích a příklady střetů
Celý článek »


Osobnosti středověkých dějin – hra

Publikoval(a):

Historická soutěž pro 2 týmy. Studenti ze dvou týmů střídavě zkoušejí uhodnout osobnosti středověkých dějin. Mají k dispozici celkem tři nápovědy, čím méně jich využijí, tím více bodů získají.

Očekávaný výstup: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti 5. – 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
Celý článek »


AZ kvíz – obojživelníci, plazi

Publikoval(a):

Hra sloužící k zopakování a utřídění učiva o obojživelnících a plazech. Vede ke strategickému myšlení.

Očekávaný výstup: charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce
Celý článek »


AZ kvíz – paryby, ryby

Publikoval(a):

Hra určená k zopakování látky o parybách a rybách(stavba těla, zástupci). Podporuje i strategické uvažování žáků.

Očekávaný výstup: charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce
Celý článek »


AZ kvíz – Savci

Publikoval(a):

Hra AZ kvíz slouží jako opakování a utřídění učiva o savcích. Současně rozvíjí strategické uvažování žáků.

Očekávaný výstup: charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku