Portál pro pedagogy a studenty SŠ

Internet


Riskuj – Internet

Publikoval(a):

Při didaktické hře Riskuj – Internet žáci uplatňují své nově nabyté znalosti a obecné vědomosti o celosvětové síti.

Očekávaný výstup: využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
Celý článek »


Polární oblasti – práce s mapou a internetem

Publikoval(a):

Pracovní list propojuje přírodovědné znalosti týkající se polárních oblastí s prací na počítači a vyhodnocováním údajů z map a tabulek (nutná znalost angličtiny). Doplněno řešením.

Očekávaný výstup: rozliší hlavní biomy světa
Celý článek »


Informatická křížovka – počítačové sítě

Publikoval(a):

Křížovka slouží k zopakování učiva o počítačových sítích.

Očekávaný výstup: využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh
Celý článek »


Webový prohlížeč

Publikoval(a):

Webový prohlížeč je jednou z nejčastěji používaných aplikací na počítači. Studenti se v DUM seznámí se základními kritérii, která můžeme u prohlížečů porovnávat. Dostane se jim také základního přehledu vybraných aplikací.

Očekávaný výstup: ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT
Celý článek »


Internet

Publikoval(a):

Pracovní list pro žáky zaměřený na terminologii z oblasti internetu a internetové komunikace.

Očekávaný výstup: využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
Celý článek »


Google online kancelář

Publikoval(a):

Materiál představuje online kancelářské řešení od Google, které je zdarma dostupné jakémukoli uživateli. Materiál stručně popisuje výhody a nevýhody online kancelářského balíku, následně panoramaticky prochází jednotlivé aplikace a na závěr nabízí úkoly pro žáky. Cílem je poukázat na hlavní výhody online kancelářského balíku – snadnou spolupráci mezi uživateli, elegantní publikace souborů atd.

Očekávaný výstup: ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT
Celý článek »


Informační společnost

Publikoval(a):

Představení oblastí společenského života, do kterých zásadním způsobem vstoupily nové informační technologie. Materiál si neklade za cíl vyčerpávající výčet oblastí a jejich analýzu. Jde spíše o uvedení poznámek, které mají podnítit diskusi mezi žáky navzájem i pedagogem a vyvolat všeobecný zájem o informační technologie, jež se každého z nich bezprostředně dotýkají.
Materiál předpokládá aktivní připravenost pedagoga, který bude schopen témata prohloubit a zasadit do širšího kontextu. K tomu je v prezentaci uveden seznam rozšiřujících článků, které by mu měly s přípravou pomoci.

Očekávaný výstup: orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe
Celý článek »


Digitální stopy

Publikoval(a):

Digitální stopy představují jedno z velkých rizik v době nástupu Internetu. Jsou důsledkem běžných aktivit na webu a představují materiál, který může sloužit k získávání informací o uživatelích i krádeži identit. Materiál pojednává o vzniku, rizicích i možnostech předcházení nepříjemných následků, které s sebou přinášejí digitální stopy.

Očekávaný výstup: orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe
Celý článek »


Kompjuter – Internet

Publikoval(a):

Pracovní list je rozdělen na dvě části. V první části se žáci seznámí s novou slovní zásobou, která je spjata s počítači. Druhá část je zaměřena komunikativně – žáci odpovídají na otázky, diskutují, komentují.

Očekávaný výstup: formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
Celý článek »


Vybrané otázky internetové etiky

Publikoval(a):

Internet již není pouze akademickým prostředím sloužícím k realizaci experimentů s počítačovými sítěmi nebo pouhým prostředkem k výměně informací. Stále patrnější je jeho vliv na sociální chování osob, které ho využívají. Komunitní weby či sociální sítě představují významný celospolečenský fenomén, jehož důsledkem jsou nové etické otázky, které jsou nám předkládány. Tento materiál se snaží některé z těchto otázek přiblížit a vyložit jejich význam v širším kontextu.

Očekávaný výstup: reguluje své chování a jednání
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku