Portál pro pedagogy a studenty SŠ

matematika


Pohybová úloha řešená s využitím počítače

Publikoval(a):

Řešení úlohy je zaznamenáno ve formě dialogu matematika a počítače. Ukazuje,jak lze efektivně využít program GeoGebra.

Očekávaný výstup: modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí
Celý článek »


Konstrukční úloha na videu 4

Publikoval(a):

Konstrukce tětivového čtyřúhelníku. Na videu se nejdříve objeví zadání konstrukční úlohy. Pak se střídavě zobrazuje popis konstrukčního kroku a jeho provedení. Nakonec se objeví závěr konstrukční úlohy.

Očekávaný výstup: řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím všech bodů dané vlastnosti, pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu
Celý článek »


Konstrukční úloha na videu 3 – osová souměrnost

Publikoval(a):

Konstrukční úloha na využití osové souměrnosti. Na videu se nejdříve objeví zadání konstrukční úlohy. Pak se střídavě zobrazuje popis konstrukčního kroku a jeho provedení. Nakonec se objeví závěr konstrukční úlohy.

Očekávaný výstup: řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím všech bodů dané vlastnosti, pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu
Celý článek »


Základy analýzy a vizualizace dat ve SciDAVis

Publikoval(a):

Materiál představuje základní možnosti analýzy a vizualizace dat prostřednictvím aplikace SciDAVis v takové formě, která by byla použitelná pro středoškolské fyzikální praktikum či výuku matematiky. Nabízí základní seznámení se s tvorbou grafů, odečtem hodnot či fitováním.

Očekávaný výstup: měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření
Celý článek »


Matematický rychlokvíz 2

Publikoval(a):

Matematický rychlokvíz je hra zaměřující se na schopnost rychle si vybavit matematické vědomosti a dovednosti. Zábavnou formou si tak mohou žáci zopakovat geometrické útvary v rovině. Hra má především motivační charakter a slouží k zábavnému procvičení již osvojené látky.

Očekávaný výstup: používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů v rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí útvary
Celý článek »


Matematické riskuj 3

Publikoval(a):

Velmi oblíbenou televizní hrou, hodnotící vědomosti soutěžících, byl Risk. Matematické riskuj je obdoba této soutěže s matematickými otázkami. Otázky se týkají života a objevů slavných matematiků, jejichž přijímení se pohybuje od písmene A po K. Hra je určena do semináře z matematiky.

Očekávaný výstup: rozliší správný a nesprávný úsudek
Celý článek »


Matematický žebřík 3 – posloupnosti a řady

Publikoval(a):

Matematický žebřík je soutěž určená k netradičnímu opakování probrané látky. Její podstatou je soupeření dvou družstev. Každé družstvo musí odpovídat na spoustu otázek o posloupnostech a řadách a využívá k tomu znalostí jednotlivých členů družstva. Účelem hry je motivovat žáky a naučit je spolupracovat ve skupině.

Očekávaný výstup: formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí a posloupností
Celý článek »


Matematický žebřík 2 – komplexní čísla

Publikoval(a):

Matematický žebřík je soutěž určená pro zábavné opakování matematické látky. Její podstatou je soupeření dvou družstev. Každé družstvo musí odpovídat na spoustu otázek o komplexních číslech a využívá k tomu znalostí jednotlivých členů družstva. Hra procvičuje spolupráci a komunikaci uvnitř skupiny.

Očekávaný výstup: odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí, účelně využívá kalkulátor
Celý článek »


Matematický milionář – lineární funkce a funkce s absolutní hodnotou

Publikoval(a):

Matematický milionář je jednou z netradičních forem opakování probrané látky v hodinách matematiky. Hra slouží k motivaci žáků.

Očekávaný výstup: formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí a posloupností
Celý článek »


Matematický žebřík

Publikoval(a):

Matematický žebřík je soutěž určená pro zpestření hodin matematiky. Její podstatou je soupeření dvou družstev. Každé družstvo musí odpovídat na spoustu matematických otázek a využívá k tomu znalostí jednotlivých členů družstva. Hra procvičuje spolupráci a komunikaci uvnitř skupiny.

Očekávaný výstup: vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich pravdivost a nepravdivost, vyvrací nesprávná tvrzení
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku