Portál pro pedagogy a studenty SŠ

obyvatelstvo


Přirozený pohyb obyvatelstva

Publikoval(a):

Informace a pracovní list na téma přirozená měna, migrace.

Očekávaný výstup: zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi, geografické, demografické a hospodářské aspekty působící na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost obyvatelstva
Celý článek »


ovzduší, krajina, těžba, znečištění

Publikoval(a):

Informace a pracovní list na dané téma.

Očekávaný výstup: analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, náboženská, kulturní a politická specifika s ohledem na způsob života a životní úroveň v kulturních regionech světa
Celý článek »


Vývoj počtu obyvatel

Publikoval(a):

Informace a pracovní listy, má dvě části, druhá věnována problematice sídel, především venkovu

Očekávaný výstup: identifikuje obecné základní geografické znaky a funkce sídel a aktuální tendence ve vývoji osídlení
Celý článek »


Městská sídla

Publikoval(a):

Informace a pracovní list na dané téma.

Očekávaný výstup: identifikuje obecné základní geografické znaky a funkce sídel a aktuální tendence ve vývoji osídlení
Celý článek »


Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Publikoval(a):

Informace a pracovní list – jádrové a periferní oblasti z tohoto hlediska

Očekávaný výstup: zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi, geografické, demografické a hospodářské aspekty působící na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost obyvatelstva
Celý článek »


Struktura obyvatelstva – kulturní znaky

Publikoval(a):

Informace a pracovní list na dané téma – zaměřeno především na světové naboženství.

Očekávaný výstup: analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, náboženská, kulturní a politická specifika s ohledem na způsob života a životní úroveň v kulturních regionech světa
Celý článek »


Jižní Asie – obyvatelstvo

Publikoval(a):

Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci na PC. Využitelné pro výuku s interaktivní tabulí. Žákům jsou nabídnuty údaje k analýze (v prezentaci a na internetu), dále odkazy na články na internetu a využití jejich obsahu k vytvoření charakteristiky a popisu problémů. Mohou vyjadřovat své názory k problematice a navrhovat řešení. Část „současné problémy obyvatel“ lze využít ke spolupráci a diskusi. Přílohou je pracovní list.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Latinská Amerika – obyvatelstvo

Publikoval(a):

Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci na PC. Využitelné pro výuku s interaktivní tabulí. Přílohou je pracovní list.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Německo

Publikoval(a):

Prezentace věnovaná komplexní charakteristice Německa s úkoly pro samostatnou činnost žáků.

Očekávaný výstup: rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi
Celý článek »


Struktura obyvatelstva Afriky

Publikoval(a):

Pracovní list, který člení obyvatelstvo Afriky podle populací, jazyků, náboženství. Žáci doplňují text za pomoci referátů a tematických map v atlasu světa, zakreslují jazykové členění do mapky.

Očekávaný výstup: používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku