Portál pro pedagogy a studenty SŠ

prezentace


Soutěž – Starověký Řím

Publikoval(a):

Soutěž pro dva týmy na téma starověký Řím. Týmy střídavě odpovídají na otázky, vybírají ze tří možností, vždy je jen jedna správná. Tým s vyšším počtem bodů vítězí.

Očekávaný výstup: popíše určující procesy a události, uvede významné osobnosti starověkých dějin
Celý článek »


Housing ‒ prezentace, kvíz, slovní zásoba, psaní

Publikoval(a):

Žáci si formou prezentace a kvízu rozšíří slovní zásobu a fráze v anglickém jazyce v oblasti bydlení; součástí materiálu je i námět na esej. V PowerPointové prezentaci si žáci procvičí osvojenou slovní zásobu, popíší obrázky, vyjmenují vybavení bytu či domu a rozliší typicky české a typicky britské prvky týkající se daného tématu. Zpětnou vazbou pro vyučujícího může být i přiložený interaktivní kvíz.

Očekávaný výstup: formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
Celý článek »


Soutěž – Starověké Řecko

Publikoval(a):

Soutěž pro 2 týmy na téma starověké Řecko. Žáci si vybírají otázky z 5 témat a 2 variant. Týmy se v odpovědích střídají. Za každou správnou odpověď získá tým 1 bod, tým s vyšším počtem bodů vítězí.

Očekávaný výstup: popíše určující procesy a události, uvede významné osobnosti starověkých dějin
Celý článek »


Soutěž – Orientální despocie

Publikoval(a):

Historická soutěž pro dva týmy na téma Orientální despocie. Týmy si vybírají z 5 témat a dvou variant. V odpovědích se střídají. Tým s větším počtem bodů vítězí.

Očekávaný výstup: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
Celý článek »


Microsoft Office PowerPoint & OpenOffice.org Impress

Publikoval(a):

Prezentace seznámí studenty se základní úlohou prezentačních nástrojů a srovná několik těchto programů (2). Na konci prezentace je návrh na společnou diskusi ve třídě. Své znalosti načerpané z prezentace si studenti mohou ověřit v přiloženém testu (s řešením).

Očekávaný výstup: zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Celý článek »


19. století – hra

Publikoval(a):

Historická hra pro 2–3 týmy na téma 19.století. Týmy si vybírají otázky ze tří oblastí – Osobnosti, Letopočty a Pojmy a události. Otázky jsou seřazeny a bodovány dle obtížnosti. Každá otázka nabízí 3 varianty odpovědí – jen jedna je správná. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů.

Očekávaný výstup: na konkrétních příkladech jednotlivých států demonstruje postupný rozklad, zánik a proměny dosavadních systémů přes úsilí mocenských struktur o jejich udržení
Celý článek »


Novověk – hra

Publikoval(a):

Historická hra pro 2–3 týmy na téma Novověk. Týmy si vybírají otázky ze tří oblastí – Osobnosti, Letopočty a Pojmy a události. Otázky jsou seřazeny a bodovány dle obtížnosti. Každá otázka nabízí 3 varianty odpovědí – jen jedna je správná. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů.

Očekávaný výstup: vymezí základní znaky stavovství a absolutismu; uvede konkrétní projevy v jednotlivých zemích a příklady střetů
Celý článek »


Středověk – hra

Publikoval(a):

Historická hra pro 2–3 týmy na téma Středověk. Týmy si vybírají otázky ze tří oblastí – Osobnosti, Letopočty a Pojmy a události. Otázky jsou seřazeny a bodovány dle obtížnosti. Každá otázka nabízí 3 varianty odpovědí – jen jedna je správná. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů.

Očekávaný výstup: definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti 5. – 15. století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích
Celý článek »


Kvantová čísla

Publikoval(a):

Prezentace je určena prvnímu ročníku čtyřletého gymnázia. Obsahuje základní poznatky o kvantových číslech a tvarech orbitalů, je doplněna i o několik příkladů k procvičování elektronových konfigurací jak atomů, tak i aniontů a kationtů.

Očekávaný výstup: využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání některých fyzikálněchemických vlastností látek a jejich chování v chemických reakcích
Celý článek »


Google online kancelář

Publikoval(a):

Materiál představuje online kancelářské řešení od Google, které je zdarma dostupné jakémukoli uživateli. Materiál stručně popisuje výhody a nevýhody online kancelářského balíku, následně panoramaticky prochází jednotlivé aplikace a na závěr nabízí úkoly pro žáky. Cílem je poukázat na hlavní výhody online kancelářského balíku – snadnou spolupráci mezi uživateli, elegantní publikace souborů atd.

Očekávaný výstup: ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku