Portál pro pedagogy a studenty SŠ

rovnice


Elipsa ukrytá v mezikruží

Publikoval(a):

Méně známá konstrukce elipsy, která je určena dvěma soustřednými kružnicemi. Analytický důkaz, že takto definovanou množinou bodů je elipsa.

Očekávaný výstup: využívá charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření
Celý článek »


Obecná rovnice přímky – výukový soubor

Publikoval(a):

Výukový soubor má pomoci i méně nadaným studentům, aby se naučili sestavit obecnou rovnici přímky. Využívá se principu, že chybami se člověk učí.

Očekávaný výstup: užívá různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů)
Celý článek »


Funkce s absolutní hodnotou

Publikoval(a):

Využití grafu funkce při řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou.

Očekávaný výstup: využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
Celý článek »


Rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou

Publikoval(a):

Pracovní listy na procvičení učiva o rovnicích a nerovnicích s neznámou pod odmocninou. Řešení úloh je rozděleno otázkami na části. Žáci postupují vlastním tempem a průběžně kontrolují správnost svých řešení.

Očekávaný výstup: rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
Celý článek »


Průsečík grafů exponenciálních funkcí

Publikoval(a):

Tento materiál umožňuje uživateli volit vlastní tempo při řešení úlohy, aniž by byly viditelné další kroky. Před zobrazením dalšího kroku řešení je uživateli nabídnuta nápověda, která se jej snaží na další krok navést. V ideálním případě ji uživatel používá jen jako kontrolu. Meteriál je vhodný pro cvičení, jako DÚ, dále pro žáky, kteří chyběli ve výuce i jako ukázka v hodině. Vede studenty k vlastní aktivitě a samostatnosti při řešení problému.

Očekávaný výstup: využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
Celý článek »


Logaritmické rovnice

Publikoval(a):

Prezentace obsahuje příklady k procvičení logaritmů zábavnou formou.

Očekávaný výstup: řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
Celý článek »


Soustava rovnic v pohybu řešená různými metodami

Publikoval(a):

Soubor slouží jako názorná pomůcka pro vysvětlení souvislostí mezi různými metodami řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Může fungovat také jako databáze úloh s řešením, v níž parametry měníte posuvníky. Především pak jde o inspiraci pro pestré možnosti vlastní tvorby v GeoGebře.

Očekávaný výstup: analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku