Portál pro pedagogy a studenty SŠ

ruský jazyk


Dom i kvartira

Publikoval(a):

Pracovní list je vodítkem pro zpracování tématu „Dům, byt, vybavení domácnosti, domácí práce”. Pracovní list se ve své druhé části věnuje také problematice pronájmu nemovitostí. Studenti si rozšíří slovní zásobu týkající se nemovitostí, bydlení, vybavení, prakticky si vyzkouší popis domu, bytu. Pracovní list je vhodné zařadit po probrání daného tématu v rámci učebního komplexu – slouží pro utřídění a rozšíření slovní zásoby.

Očekávaný výstup: podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související
Celý článek »


Pracovní list „Russkij oborotěň”

Publikoval(a):

Pracovní list se zaměřuje na symboliku současného Ruska. Na podkladu článku z časopisu „Огонёк“ ukazuje současné symboly země. Na článek navazuje série úkolů a cvičení – určit pravdivost výroku, odpovědět na otázky a také úkol zaměřený na psaní. Materiál nabádá ke srovnání symboliky a charakterů Ruska a České republiky a jejich obyvatel.

Očekávaný výstup: formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
Celý článek »


Pošta

Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje text na dané téma, ke kterému se vážou úkoly a další cvičení. Cílem pracovního listu je zopakovat poznatky o ruské poště, které student získal ve výuce. Pracovní list je možné použít např. v rámci konverzačního tématu „Pošta“.

Očekávaný výstup: sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko
Celý článek »


Druzhba

Publikoval(a):

Pracovní list „Дружба“ je zaměřen na téma přátelství online collaboration tools. Z článku studenti získají rozšiřující slovní zásobu k tomuto tématu, cílem doplňkových úkolů a zadání je vyjádření vlastního názoru, beseda – komunikace.

Očekávaný výstup: volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu
Celý článek »


Příroda – slovní zásoba

Publikoval(a):

Materiál má dvě části. První část obsahuje přehled základní i rozšiřující slovní zásoby týkající se přírody (názvy stromů, keřů, rostlin, květin, zvířat, ptáků a hub). Ruské výrazy jsou uvedeny s přízvuky a s českým překladem. Druhá část – pracovní list – slouží k procvičení této slovní zásoby formou různých cvičení a úkolů.

Očekávaný výstup: používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit
Celý článek »


Muž na čas

Publikoval(a):

Pracovní list vychází z novinového článku, je zaměřen na práci s textem formou úkolů k textu. Text obsahuje zajímavou a užitečnou slovní zásobu, úkoly jsou zadávány tak, aby stimulovaly rozvoj dohadu, podporovaly rozvoj samostatnosti žáků a rozvoj jejich řečových dovedností.

Očekávaný výstup: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Celý článek »


Russkie poslovicy

Publikoval(a):

Přísloví a ustálená slovní spojení jsou přirozenou součástí každého jazyka. Pracovní list přináší soubor více i méně známých a typických ruských přísloví, se kterými žáci mohou pracovat samostatně či skupinově. Osvojení si základních frazeologismů je nezbytnou součástí výuky cizího jazyka. Předpokládá se vyšší úroveň znalosti jazyka (minimálně B1).

Očekávaný výstup: s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace
Celý článek »


Prefiksy

Publikoval(a):

Materiál je určen pro žáky ruského jazyka na úrovni minimálně B1 (lépe B2). Jedná se o přehled základních předpon, které se v ruštině používají u sloves s uvedením jejich významů. U každé předpony jsou uvedeny příklady, za výkladovou částí následuje praktická část s úkoly. Materiál je vhodný jak do výuky jako opora pro vyučujícího, tak i k samostudiu.

Očekávaný výstup: s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace
Celý článek »


Gazeta

Publikoval(a):

Materiál je věnován práci s autentickým textem (novinový článek). Zpracování materiálu je zaměřeno na rozvoj schopnosti anticipace a porozumění textu. S pracovním listem je možné pracovat jak ve skupině, tak i samostatně. Materiál je určen pro žáky s pokročilou znalostí ruského jazyka (minimálně B1).

Očekávaný výstup: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Celý článek »


Prazdniki i tradiciy

Publikoval(a):

Prezentace je zaměřena na základní charakteristiku významných ruských svátků a slouží především jako podpora k výkladu daného tématu. Může být využita společně s pracovním listem „Nový rok”.

Očekávaný výstup: s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku