Portál pro pedagogy a studenty SŠ

ruština


Dom i kvartira

Publikoval(a):

Pracovní list je vodítkem pro zpracování tématu „Dům, byt, vybavení domácnosti, domácí práce”. Pracovní list se ve své druhé části věnuje také problematice pronájmu nemovitostí. Studenti si rozšíří slovní zásobu týkající se nemovitostí, bydlení, vybavení, prakticky si vyzkouší popis domu, bytu. Pracovní list je vhodné zařadit po probrání daného tématu v rámci učebního komplexu – slouží pro utřídění a rozšíření slovní zásoby.

Očekávaný výstup: podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související
Celý článek »


Pošta

Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje text na dané téma, ke kterému se vážou úkoly a další cvičení. Cílem pracovního listu je zopakovat poznatky o ruské poště, které student získal ve výuce. Pracovní list je možné použít např. v rámci konverzačního tématu „Pošta“.

Očekávaný výstup: sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko
Celý článek »


Druzhba

Publikoval(a):

Pracovní list „Дружба“ je zaměřen na téma přátelství online collaboration tools. Z článku studenti získají rozšiřující slovní zásobu k tomuto tématu, cílem doplňkových úkolů a zadání je vyjádření vlastního názoru, beseda – komunikace.

Očekávaný výstup: volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu
Celý článek »


Příroda – slovní zásoba

Publikoval(a):

Materiál má dvě části. První část obsahuje přehled základní i rozšiřující slovní zásoby týkající se přírody (názvy stromů, keřů, rostlin, květin, zvířat, ptáků a hub). Ruské výrazy jsou uvedeny s přízvuky a s českým překladem. Druhá část – pracovní list – slouží k procvičení této slovní zásoby formou různých cvičení a úkolů.

Očekávaný výstup: používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit
Celý článek »


Hry s azbukou

Publikoval(a):

Jazykové hry pro zpestření výuky podle učebnice Raduga 1. Hry s azbukou jsou zaměřeny na opakování azbuky a procvičování jazykového učiva.

Očekávaný výstup: odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalis­mů
Celý článek »


Muž na čas

Publikoval(a):

Pracovní list vychází z novinového článku, je zaměřen na práci s textem formou úkolů k textu. Text obsahuje zajímavou a užitečnou slovní zásobu, úkoly jsou zadávány tak, aby stimulovaly rozvoj dohadu, podporovaly rozvoj samostatnosti žáků a rozvoj jejich řečových dovedností.

Očekávaný výstup: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Celý článek »


Hledáme protiklady

Publikoval(a):

Jazyková hra pro zpestření výuky podle učebnice Raduga 1. Hra je zaměřena na procvičování a opakování jazykového učiva.

Očekávaný výstup: přednese souvislý projev na zadané téma
Celý článek »


Russkie poslovicy

Publikoval(a):

Přísloví a ustálená slovní spojení jsou přirozenou součástí každého jazyka. Pracovní list přináší soubor více i méně známých a typických ruských přísloví, se kterými žáci mohou pracovat samostatně či skupinově. Osvojení si základních frazeologismů je nezbytnou součástí výuky cizího jazyka. Předpokládá se vyšší úroveň znalosti jazyka (minimálně B1).

Očekávaný výstup: s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace
Celý článek »


Gazeta

Publikoval(a):

Materiál je věnován práci s autentickým textem (novinový článek). Zpracování materiálu je zaměřeno na rozvoj schopnosti anticipace a porozumění textu. S pracovním listem je možné pracovat jak ve skupině, tak i samostatně. Materiál je určen pro žáky s pokročilou znalostí ruského jazyka (minimálně B1).

Očekávaný výstup: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Celý článek »


Prazdniki i tradiciy

Publikoval(a):

Prezentace je zaměřena na základní charakteristiku významných ruských svátků a slouží především jako podpora k výkladu daného tématu. Může být využita společně s pracovním listem „Nový rok”.

Očekávaný výstup: s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku