Portál pro pedagogy a studenty SŠ

test


Svalstvo člověka – test

Publikoval(a):

Test sloužící k ověření znalostí o svalstvu člověka. Materiál obsahuje 2 varianty testu.

Očekávaný výstup: využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle
Celý článek »


Test – Geologický a biologický vývoj Země

Publikoval(a):

Test slouží k ověření znalostí látky o geologickém a biologickém vývoji Země. Materiál obsahuje 2 varianty testu.

Očekávaný výstup: porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi
Celý článek »


Změny skupenství

Publikoval(a):

Test z oblasti změn skupenství je určen žákům druhých ročníků gymnázií. Obsahuje 24 testových otázek včetně řešení.

Očekávaný výstup: objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou
Celý článek »


Fotosyntéza, dýchání rostlin

Publikoval(a):

Test slouží k ověření znalostí učiva o fotosyntéze a dýchání rostlin. Materiál obsahuje 2 varianty testu.

Očekávaný výstup: objasní princip životních cyklů a způsoby rozmnožování rostlin
Celý článek »


Test – ryby

Publikoval(a):

Shrnující test zjišťující znalosti učiva o rybách.

Očekávaný výstup: charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce
Celý článek »


Závěrečný test z učebnice Themen 1 (1.–8. lekce)

Publikoval(a):

Test se skládá ze 4 částí: slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním, překlad. Každá část má 10 úloh (z každé lekce přibližně 1 úloha). Lze kombinovat s 2. závěrečným testem z učebnice Themen 1 (8., 9. lekce)+ Themen 2 (1.-6. lekce)

Očekávaný výstup: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Celý článek »


Závěrečný test z učebnice Themen 1 (9.–10. lekce) + Themen 2 (1.–6. lekce)

Publikoval(a):

Test se skládá ze 4 částí: slovní zásoba, gramatika, čtení s porozuměním, překlad. Každá část má 10 úloh (z každé lekce přibližně 1 úloha). Lze kombinovat s 1. závěrečným testem z učebnice Themen 1 (1.-8. lekce)

Očekávaný výstup: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Celý článek »


Testy – opakování organické chemie

Publikoval(a):

Tři testy na opakování celé organické chemie pro gymnázia. Testy je vhodné použít pro opakování v chemických seminářích nebo jako souhrnné opakování v normální hodině.

Očekávaný výstup: charakterizuje základní skupiny organických sloučenin a jejich významné zástupce, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí
Celý článek »


Testy – opakování chemie – sekunda

Publikoval(a):

Nestihli jste si připravit test? Využijte již připravený test na opakování chemie pro druhý ročník nižšího gymnázia.

Očekávaný výstup: charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí
Celý článek »


Testy – severní Evropa

Publikoval(a):

Tyto testy by měly sloužit jako kontrola osvojeného učiva o severní Evropě. Je zde použita klasická metoda kroužkování jedné správné odpovědi a v jedné otázce metoda spojování.

Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Celý článek »


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše
facebook

Sledujte nás i na Facebooku